Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

 Naše základní škola je málotřídní školou 1. stupně, pro žáky 1. – 5. ročníku. V současné době je škola trojtřídní. Jednotlivé ročníky jsou spojovány dle potřeb a možností školy s přihlédnutím na specifika učebního plánu, učebních osnov a v neposlední řadě na individuální potřeby kolektivu i jednotlivce.

Od 1.9.2017 vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu Učení pro život vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí základní školy je školní družina a jídelna. Současná kapacita školy je 58 dětí, kapacita školní družiny je 55 dětí. Od letošního školního roku je školní družina rozdělena do dvou oddělení. Ve volném čase využívá škola i školní družina prostory nově vybudované školní zahrady s herními prvky.

 

Naše cíle:

  • Dosáhnout co nejkvalitnějších výsledků vzdělávání odpovídajících individuálním možnostem žáků
  • Využívat moderních metod práce - činnostní učení, projektové vyučování, kooperativní učení, práce s moderními technologiemi
  • Individuálně přistupovat k žákům, každý je jedinečný, každý by měl poznat pocit radosti         a úspěchu
  • Vztahy mezi žáky a učiteli stavět na vzájemné důvěře, otevřenosti, ohleduplnosti a respektu
  • Vytvořit ve škole bezpečné prostředí bez zbytečného stresu a napětí
  • Maximálně podporovat a rozvíjet mimoškolní činnosti
  • Spolupracovat s rodiči, zřizovatelem, radou školy i okolními školami

 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Drábková

 

Pedagogové:

  1. třída:                                             Třídní učitelka – Mgr. Lenka Adolfová

                                                             Asistentka pedagoga – Marie Patáková

  1. třída (spojený 2. a 5. ročník) :       Třídní učitelka – Mgr. Jana Pitrová

                                                             Asistentka pedagoga – Helena Slezáková

  1. třída (spojený 3. a 4. ročník):         Třídní učitelka – Mgr. Lenka Drábková

                                                              Učitelka – Jiřina Dvořáková

Správní zaměstnanci:

Hospodářka:                                      Kamila Záděrová

Školnice a uklízečka:                        Ladislava Hellarová

Vedoucí kuchařka:                            Marie Slaná

Kuchařka:                                          Renata Slaná

 

Školská rada:

Předseda:                                           MgA. Milan Vaněček

Zástupce školy:                                 Jiřina Dvořáková

Zástupce zákonných zástupců:         Lenka Záděrová

 

Facebook

FB logo

Najdi si !!!

Právě on-line

Právě přítomno: 22 hostů a žádný člen

Návštěvnost

2515303
Dnes
Tento týden
Tento měsíc
Celkem
59
25434
54069
2515303

Vaše IP: 54.198.170.159

Webmaster