Domácí úkoly pro 3. ročník

8.6.

AJ - Kamilka - začali jsme 9.lekci uč. s.64, PS s. 79/2

31.5.

AJ - v pondělí 4.6. - test na slovíčka a fráze ze 7. lekce, pro nemocné uč. - dočíst celou 7.lekci a dokončit v PS s.76, 78

3.5

M - jednotky délky, učebnice str. 62 -63, PS str 24 celá.

2.5.

M - jednotky délky, učebnice str. 62, PS str. 24 cvičení 1.

30.4.

M - sčítání a odčítání trojciferných čísel, PS str. 22 celá, ve čtvrtek bude opakovací test ( zápis trojciferného čísla, porovnávání trojciferných čísel, sčítání a odčítání čísel do 1 000, násobilka.

Geometrie - rovinné útvary - trojúhelník, učebnice str. 100, PS str. 47 celá, str. 48 cvičení 2.

26.4.

AJ - zítra nás čeká testík ze 7.lekce.

M - pamětné sčítání a odčítání do 1 000, PS str. 21 celá, 22 cvičení 49.

23.4.

M - sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000, PS str. 18 a 19.

Geometrie - prostorové útvary - tělesa, učebnice str. 100, PS str. 47 cvičení 1.

20.4. 

AJ - uč. s. 52, PS 64-65

19.4.

M - procvičujeme sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000, písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

17.4.

M - sčítání s odčítání do 1 000, učebnice str. 61, PS str. 17 celá, str. 18 cvičení 36.

16.4.

AJ - uč. s. 51 - z této strany si veber 3 obrázky, které popíšeš a nakreslíš do sešitu.

M - sčítání a odčítání víceciferných čísel, učebnice str. 60, PS str. 16 celá, str. 17 cvičení 32.

Geometrie - opakování pojmů - bod v prostoru, body na přímé čáře, přímka, různoběžky, rovnoběžky, polopřímka, dvojice opačných polopřímek, úsečka.

13.4.

ČJ - uč.74/1,2 do sešitu, PS s.17 - celá

AJ - uč. s. 50 - číst, vypsat slovíčka, PS 60-63

12.4.

M - učebnice str. 58 -59, PS str. 15 celá, str. 16 cvičení 30.

11.4.

ČJ - vyjmenovaná slova po P, uč. 73/1 - ústně, 1a - nauč se, 1B,c - ústně, cv.2 - udělej lístečky, cv.2a - ústně, cv.3 - použij lístečky s vyjmen. slovy

10.4. - pro nemocné - Katuška+Míša: 

ČJ - uč. s.70 - naučit se pádové otázky, s.71/1c - do sešitu, 71/2,3,4 - ústně, PS 16 - celá stránka

Prv - s.46 - Oheň - hořlavá látka, nakreslit obrázek do sešitu, s.47/Hasiči pomáhají - důležitá tel. čísla do sešitu

 

Čtení - číst oblíbenou knížku nebo čítanka s.109-114

26.3.

ČJ - uč. 68/2 do sešitu

AJ - My house - nakreslit a popsat na A4 můj dům

23.3.

ČJ - dopsat si písanku po konec března

AJ - přečíst dopis kamarádovi - uč. s. 45: Dear Penfriend a pokud doma zvládnete, napište do sešitu podle tohoto vzoru vlastní dopis kamarádovi o tom, co máte v svém pokoji.

22.3.

ČJ - uč.67 - projít si ústně, PS 13/1,2 dole

AJ - uč. s. 46-47 - přečíst si a vypsat nová sovíčka ze slovníčku vzadu v PS, PS s. 57/1 přečíst

20.3. 

Na pátek 23.3. do VV - přinést 2 vyfouklá vejce, kelímek s trochou hlíny + velikonoční ubrousek + stužku

ČJ - uč. 66/2 - byber si jeden obrázek: U zubaře/ Na fotbale/ Na houbách a vymysli k němu 3 podstatná jména, 3 slovesa a 3 citoslovce. Pak tato slova použij v krátkém příběhu k obrázku. PS 13/1 nahoře

19.3.

ČJ - citoslovce - uč. s. 66, trénujte diktát s. 66, PS 12/1,2,3 dole

AJ - PS s.56, s. 58 + pracovní list

16.3.

ČJ - spojky, částice - uč. s.65 - ústně, PS 11-12 - částice

14.3.

ČJ - uč. 64 - projít si ústně předložky, PS 10/1,2 dole

12.3.

Pozor, ve středu po plavání bude místo prvouky ČJ!

ČJ - Procvičovali jsme příslovce  a ostatní slovní druhy, uč. 63/1, 63/2 - písemně, 63/4 písemně

9.3.

ČJ - na pondělí dopsat písanku po s. 10 vč., PS s.10/1,2,3 - příslovce - dokončit, do sešitu popsat přípravu ovocného nebo bylinkového čaje + obrázek

6.3.

ČJ - uč. 62/4 - písemně do sešitu, PS s. 9 - dokonči

5.3.

ČJ - uč. s. 61/1 b, 61/2 šifry v rámečcích  - písemně do sešitu, PS 9/1,2

AJ - uč. 43 - zkus popsat obrázek, PS 52/2

2.3.

ČJ - uč. s.60/5 do sešitu, dokončit PS s. 8, dopsat písanku do konce února

AJ - PS s.51

27.2.

ČJ - zájmena - uč. s.59 - vypsat si do sešitu zájmena z modré tabulky, přečíst text a vyhledat zájmena, projít si celou s. 59, PS s. 7 - celá

23.2.

ČJ - na pondělí se naučit báseň na recitační soutěž.

       uč. 58/2c - popiš do sešitu svého domácího mazlíčka, PS dokončit s. 6

22.2.

ČJ - uč. s. 58/3 písemně do sešitu, ostatní projít ústně, DÚ: PS 6/1,2

AJ - číst a zkusit si přeložit uč. s.41 - pozor na předložky: IN=VE, ON=NA, UNDER=POD

 19.2.

ČJ - uč. 57/10 dokončit, zítra bude obdobný diktát. Připomínám do pátku se naučit báseň na recitační soutěž.

16.2.ra bude obdobný diktát

ČJ - uč. s. 56/2 písemně do sešitu, dokončit PS s. 5

AJ - psali jsme testík na 5. lekci

15.2.

ČJ - 56/3,5 - ústně (pro nemocné), PS s.4, na papír A5 vymyslet vlastní pohádku, se kterou budeme zítra pracovat.

AJ - PS s.48

 

13.2.

ČJ - uč.55 - popsat zhruba 5 větami obrázek a podtrhnout v textu všechna podstatná jména, PS 3/2

Do pátku 23.2. se naučit vybranou báseň na recitační soutěž (děti si báseň mohou vybrat samy nebo jim s výberem pomohu)

12.2.

ČJ - napsat do sešitu 5 podstatných jmen, 5 sloves a 5 přídavných jmen, která charakterizují zážitky dětí z jarních prázdnin (př. podstatná jména - lyžování, babička, koláč, hory, ...

přídavná jména - olypijský, sněhový, ...

slovesa - lyžovat, ...

AJ - uč. číst s. 38, PS s. 46 - 47/1

26.1. 

ČJ - dnes jsme opakovali vyjmenovaná slova po B,L,M a dokončovali pracovní listy. Prosím, aby všichni příští týden odevzdali dopsané písanky a pracovní listy.

AJ - procvočovat číslovky do 20, zkoušet slovní spojení typu I have got a big red kite, I have got a small blue ball, ..., číst uč. s. 37.

 

25.1.

ČJ - pracovní list na slova podle abecedy + příběh 

AJ - uč. s. 35 číst, trénovat číslovky 11-20

23.1.

ČJ - prosím, aby si děti do 31.1. dopsaly celou písanku. Na zítra přinést rozečtenou knížku!

22.1.

ČJ - PS dokončit s. 40-41, zkusit si krátký diktát na vyjmenovaná slova po B,L, M

AJ - na čtvrtek se důkladně naučit psát slova: ball, bike, skateboard, kite, boat, plane - viz uč. 5. lekce

19.1.

ČJ - prosím, aby si děti dokončily pracovní list - přípravu na pololetní písemku, kterou budeme psát příští týden

Na středu prosím, aby si děti přinesly svoji rozečtenou knížku nebo knížku, kterou by rády začaly číst.

VV - na pátek 26.1. prosím, aby si děti přinesly krabičku od bonboniéry.

18.1.

ČJ - uč. s.51 - ústně, PS s. 39 - celá

AJ - procvičuj psaní číslovek 11-20 - viz. pracovní list

17.1. 

ČJ - ústně uč. 50/4,5, písemně PS 37-38 dokončit

16.1.

ČJ - uč. s. 50/3 písemně do sešitu, PS dokončit s. 37

AJ - naučit se slovíčka z uč. s. 32

11.1.

ČJ - uč. s. 48/8 - písemně do sešitu, dokončit nebo vymyslet  bajku podle pracovního listu

9.1.

ČJ - uč. 47/3 a,b písemně do sešitu, PS s. 35

8.1.

ČJ - vyjmenovaná slova po M - uč. s. 46/1 na průsvitku, PS 35/1, vystřihnout si kartičky s vyjm. slovy po M

15.1. - konrola kulturních deníků (každý by měl mít zapsanou alespoň jednu knížku, kterou za pololetí přečetl)

 ČJ  - napsat nebo dokončit krátký příběh s využitím vyjmenovaných a příbuzných slov po L, vyjmenovaná slova zakroužkovat + pracovní list - opakování vyjmen. slov po L

AJ - uč. číst s. 28 - How much is it? a s. 31

20.12. - ČJ - poslední úkol letošního roku: PS 33/1, prosím, aby si děti přes prázdniny dopsaly v písankách celý prosinec

20.12. - AJ - některým se příliš nepodařil test na 4.lekci a budou si jej moct znovu napsat v lednu. Prosím, dohlédněte na přípravu dětí. Děkuji.

ČJ - uč. 43 - projít si celou stránku ústně, PS s.32

18.12. - ČJ - uč. s. 43/1 - opsat do sešitu, 43/2

AJ - PS s.36,38

15.12.

ČJ - dokončili jsme s. 42 v uč., PS celá s. 31

AJ - nakreslit na papír pizzu o průměru cca 20 cm, nakreslit do ní cca 5 ingrediencí ze slovíček ze 4.lekce a opsat je: mushrooms, cheese, peppers, olives, tomatoes, salami, ham, ...

ČJ: uč. s.42/opsat do sešitu příbuzná slova ke slovům POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT,  42/2, PS 31/1,2

AJ - přečíst a porozumět uč. s. 25-26, básničku na s. 26 se do pondělka naučit zpaměti, PS s. 32/2, 33/3,4

ČJ - zkuste skládat kartičky s vyjmenovanými slovy po L, vždy dítěti 1 kartičku oddělejte a dítě by mělo určit, které slovo chybí. PS s.29 - celá, DÚ 42/2

Prosím, aby si děti do pátku přinesly 1 vánoční pohlednici a adresu někoho příbuzného, komu by ji mohly napsat (adresu napište do deníčku) + 16,- - na známku, půjdeme ji na poštu odeslat.

 ČJ - dnes jsme začali s vyjm. slovy po L, učebnice s. 40, PS 29/1, nastříhat kartičky s vyjm. slovy po L

AJ - do šk. sešitu napsat 3 sloupečky: breakfast (snídaně), lunch (oběd), dinner (večeře) a ke každému napsat alespoň 5 jídel. vč. ovoce a zeleniny, která děti znají nebo mají vzadu v PS.

DNES JSME SI LOSOVALI JMÉNA KAMARÁDŮ, KTERÝM DĚTI DAJÍ DÁREČEK NA TŘÍDNÍ BESÍDCE 22.12. PROSÍM, VYBERTE DÁREČEK MAX. DO 100,- A ZABALTE.

8.12.

ČJ - uč. s.39 - přečíst a ústně projít úkoly, písemně DÚ 39/3

AJ - PS 30-31

1.12. - ČJ - PS s. 28, příští týden ve středu bude diktát na vyjmenovaná slova po B - trénujte

1.12. - AJ - uč. s . 23 - číst

30.11. - ČJ - uč. s.38/4 písemně, celou stranu projít ústně, PS 27/2

30.11. - AJ - PS s. 28, uč. s. 22-číst

29.11. - ČJ - uč.37/4 písemně, 37/2 ústně, projít si celou stránku a procvičovat všechna vyjmenovaná slova po B. Můžete na www.pravopisne.cz

28.11.

ČJ - uč. 36/obyčej, bystrý, bylina, písemně 36/6, PS 27/1,2 nahoře

ČJ - vyjmenovaná slova po B, uč. s. 35/3 písemně do sešitu, PS 26/1,2,3 dole

AJ - PS s. 28

24.11. - ČJ - uč. s. 35 - opasat do sešitu PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK A  k nim příbuzná slova. Opravit si chyby ve školním sešitě

24.11. AJ - uč. s. 21-číst, porozumět, PS s. 26

15.11. - ČJ - uč. s. 32/3 ústně a do sešitu vypsat doplňovaná slova: byl bych, kdybychom ,...DÚ PS 24/2,3

15.11 - AJ - PS s.24 celá

ČJ - doporučuji procvičování pravopisu na www.pravopisne.cz (vlevo - vyjmenovaná slova)

10.11. - ČJ - vyjmenovaná slova po B - uč. s.31, PS s.23/1,2 dole

10.11. - AJ - uč. s.19 - ústně, PS s. 20/2 písemně

7.11. - ČJ - pro nemocné - dnes jsme psali čtvrtletní písemnou práci, DÚ - PS 22/2

6.11. - ČJ - opakovali jsme na zítřejší čtvrtletní písemnou práci - slova příbuzná, mnohoznačná, opačná, souznačná, podná, souřadná.

          DÚ - PS 21/1 - celé

25.10. - ČJ - pro nemocné - přečti si text v uč. s 24 a pracuj s ním dle zadání - slova citově zabarvená, PS 17/1,2 dole, přes prázdniny písanka s. 11-12

24.10. - ČJ - pro nemocné: slova mnohoznačná - nakresli si do sešitu 5 mnohoznačných slov - oko, kolo, hřeben, noha, myš a vymysli s nimi věty, abys rozlišil význam. PS 17/1,2

23.10. - ČJ - slova nedřazená, podřazená, souřadná - uč. 23/3 - udělej si tabulku do sešitu a rozděl do ní jednotlivé potraviny + PS 16/1,2,3 - dole

23.10. - AJ - projdi si s. 15 v učebnici + opakuj slovíčka

20.10. - na víkend úkoly nedávám, dnes jsme vypracovávali prac. listy ke Dni stromů

12.10. - ČJ - PS 13/16,17. Pozor - blíží se diktát na psaní párových slouhlásek b/p, d/t, ...

12.10. - AJ - zítra testík na barvy+předměty - procvičujte i jejich psaní

5.10. - ČJ - pracovali jsme v uč. na s.15 + PS 10/1,2, DÚ PS 10/3,4

5.10. - AJ - uč. s.9, PS. 11/3, 12/2

4.10. - ČJ - písanka s.6-7, PS s. 9/6

3.10. - ČJ - nemocní - projít si ústně s. 14 v uč., PS 9/5

2.10. - pro nemocné:

ČJ - uč. s. 10/2 písemně do sešitu, PS 8/1,2

AJ - uč. s.8, PS 9/2, 10/2

29.9. - ČJ - dopasat písanku s. 5

29.9.- AJ - v pondělí nás čeká testík na číslovky 1-10

27.9. - ČJ - dnes jsme se zabývali sv. Václavem, takže písemný úkol nedávám.

26.9. - ČJ - pro nemocné: uč. s. 11/6 - písemně do sešitu, pracovali jsme s textem Štika, DÚ: PS s. 7/7 - vypracuj písemně do sešitu krátký referát o libovolném zvířeti, písanka - s. 4 - celá

25.9. - ČJ - PS s.7/5

25.9. - AJ - PS s.7/3, s.8/1

22.9. - prosím, aby děti v pondělí přinesly do školy libovolnou knihu pohádek nebo Babičku od B. Němcové (ideálně podepsané tužkou)

Dále prosím, abyste dětem koupili průsvitku na psaní do učebnic (tvrdá průsvitná podložka) formát A4 a A5. Děkuji.

21.9. - ČJ - pro nemocné - dnes jsme opakovali psaní tvrdých a měkkých slabik - projděte si s.10 v uč. a za DÚ do pondělka mají děti PS s.6 - celá

AJ - uč. s. 7 - přečíst, PS s. 6/2, s. 7/3

20.9. - ČJ - pro nemocné: dnes jsme sestavili slova a poskládali je dle abecedy - uč. s.8/5, DÚ uč. 8/6 - vzorně přepsat do sešitu. Dále jsme psali diktát na psaní ú/ů - zopakujte si dle PS s. 5/6 a dokončete s. 5 v PS.

8.9. - ČJ - prosím, aby děti denně 10-15 min. nahlas četly. 

Průběžně zavést kulturní deník, do kterého si budou zapisovat zážitky z četby a z kulturních akcí. Děti dostaly seznamy doporučené četby s věškerými pokyny.

Dále prosím o vyplnění žákovských knížek.

 13.9. - ČJ - PS dokončit s.3/7,8

            Literatura - děti dostaly kopii  s básní Cestička k domovu - prosím, aby se ji do příští středy naučily.

Facebook

FB logo

Najdi si !!!

Právě on-line

Právě přítomno: 35 hostů a žádný člen

Návštěvnost

2515317
Dnes
Tento týden
Tento měsíc
Celkem
73
25448
54083
2515317

Vaše IP: 54.198.170.159

Webmaster