Domácí úkoly pro 4.ročník

17.5.

Vlastivěda - Vojta, Verča: nalepit do sešitu mapu a podle str.72 vyznačit Alpy, Pyreneje, Apeniny, Karpaty, Ural

Adélka, Kája, Ema, Vojta, Verča - po škole v přírodě budou znovu psát test na letopočty

16.5.

Vlastivěda - zítra test na letopočty a události (opět vám nakopíuji list, který roztříháte a přiřadíte události k datům)

9.5.

Vlastivěda - nalepte si do sešitu sloupeček s letopočty - druhý sloupeček rozstříhejte. Správně údaje přiřaďte a nalepte.

 

3.5.

 AJ - PS 55-58 - dočíst celou 6.lekci v učebnici a naučit se slovíčka

M - zlomky, učebnice str. 57.

2.5.

M - práce s daty, PS str. 26 -27, zlomky, učebnice str. 56 celá.

30.4.

M - práce s daty, PS str. 25, 26 celá. Za domácí úkol dostali žáci pracovní list se zlomky. 

Geometrie - trojúhelníková nerovnost, učebnice str. 97, PS str. 38 - 39 celá. Příští týden budou žáci rýsovat trojúhelník dle zadání a práce bude ohodnocena.

26.4.

M - převody jednotek, práce s daty, PS str. 24 - 25.

23.4.

M - jednotky délky, PS str. 21 celá, str. 22 cvičení 1.

Geometrie - rýsování trojúhelníku, učebnice str. 96, str. 97 cvičení 5 a 6, PS str. 38 cvičení 3.

19.4.

M - římské číslice, jednotky délky.

17.4.

M - problémové úlohy, jednotky času, PS str. 20 celá, str. 21 cvičení 1.

16.4.

M - římské číslice, PS str. 19 a 20 celá.

Geometrie - trojúhelník, učebnice str. 95 celá.

12.4.

M - učebnice str. 54 - 55 celá, PS str. 19 cvičení 8.

23.3.

ČJ - uč. s. 61/3 písemně, PS s.47 celá

AJ - dnes jsme dokončovali plán Prštic a četli jsme s.39 v uč.

22.3.

ČJ - trénovali jsme telefonické rozhovory, uč. 60/vzor ředseda +soudce - opsat do sešitu, přečti si růžovomodrý text pod vzory, 60/22,23 písemně

AJ - žáci dělali na papír A3 Plán Prštic (nakreslit plán Prštic a popsat, co se kde nachází - castle: library, post office, ... school,...)

20.3.

 Na pátek do VV přinést: 2 vyfouklá vejce, kelímek + trochu hlíny, velikonoční ubrousek, větší klacík

ČJ - nemocným posílám pracovní list na opakování

19.3.

ČJ - vzor stroj, uč. 59-60, písemně 60/20

AJ - překlad, PS s.48

12.3.

Pozor, ve středu bude místo informatiky ČJ!

ČJ - uč. 57/7 - písemně do sešitu, 57/8, a,b - písemně do sešitu

AJ - uč. s. 36/1,2, PS s.45

9.3.

ČJ - uč. s. 56/3 ústně, do sešitu písemně vyskloňovat slovo PÁV - v j.č.i mn. čísle, 57/6 do sešitu

AJ - PS 44/2, uč. 37 - přečíst a vyhledat neznámá slovíčka

8.3.

ČJ - uč. projdi si s. 55, písemně do sešitu 55/2

AJ - PS s. 43, uč. s. 35/2 číst

5.3.

ČJ - uč. 53/3 písemně do sešitu, 54/17, PS 44/30

AJ - uč. s. 34 - přečti si písničku a zkus jí poroumět, opiš si do sešitu věty ze s. 34: How do you go to school? - Jak s dostáváš do školy? I go to school by bus, by train, by bike, by car. - Jezdím do školy autobusem, vlakem, ... I walk do school. - Chodím do školy pěšky. PS 42/2

27.2.

ČJ - uč. s. 52 - vzor RŮŽE, opsat do sešitu růžovou poučku, ústně 52/7, pís. 52/8, pís. 52/10 b - přečíst text a následně napsat popis svého oblíbeného zvířete + osnovu

23.2.

ČJ - uč. 51/vzor ŽENA, uč. s. 51 - opsat do sešitu žlutý rámeček + 51/4 ústně, 51/6 písemně

AJ - uč. s. 32 - číst, vypsat a učit se slovíčka z 5.lekce, PS s.39

19.2.

ČJ - uč. 49/17 dokončit, zítra bude obdobný diktát. Připomínám do pátku se naučit báseň na recitační soutěž.

AJ - ve čtvrtek opakovací test na slovíčka ze 4.lekce - trénovat psaní slovíček!

16.2.

ČJ - vzor kuře a stavení, uč. s. 48-49, písemně 49/15,16

AJ - psali jsme test na 4. lekci, číst uč. 28-29, podle s. 28 popsat do sešitu jedno zvířátko (pro chybějící)

15.2.

ČJ - PS 39/14,15, s. 40, s.40/18 + vymyslet vlastní pohádku na papír A5, se kterou budeme zítra pracovat

AJ - zítra test na 4.lekci

13.2.

ČJ - uč. s. 48 - vzor MOŘE opsat do sešitu žlutou tabulku, ústně 48/10, 48/11 písemně + vybrat libovolné podstatné jmén, které se skloňuje dle vzoru MOŘE a vyskloňovat je písemně v j./mn. č.

Do pátku 23.2. se naučit libovolnou báseň na recitační soutěž (děti si báseň mohou vybrat samy, nebo jim s výběrem pomohu)

12.2.

ČJ - napsat do sešitu 5 podstatných jmen, 5 přídavných jmen, 5 sloves, 5 příslovcí, která charakterizují zážitky dětí z jarních prázdnin (př. Podstatná jména - lyžování, hory, babička,...)

AJ - PS s. 36, 38

23.1.

ČJ - na zítra přinést rozečtenou knížku!

22.1.

ČJ - příprava na pololetní písemnou práci - viz. pracovní list

AJ - ve čtvrtek nás čeká test ze 4.lekce - viz. překlad v sešitě - stupňování přídavných jmen (big - bigger, small - smaller) a slovíčka

19.1. 

ČJ - PS 38/11, trénujte pádové otázky 

Prosím,aby si děti na středu přinesly svoji rozečtenou knížku.

AJ - PS 33/3

VV - na pátek prosím, aby si každý přinesl krabičku od bonboniéry

17.1.

ČJ - je potřeba trénovat použití pádových otázek, děti je umí vyjmenovat, ale neumí je použít. Uč. 42/12 - stačí ústně, 44/17 - do sešitu.

9.1.

ČJ - uč. 39/3 písemně do sešitu, PS 32/10, 33/12

8.1.

ČJ - PS s. 31/5,7

AJ - Unit 4. - postupně si vypisovat a učit se slovíčka + uč. 24,25 číst, naučit se slovíčka, PS 29/2

15.1. - kontrola kulturních deníků - každý by měl mít zapsanou min. 1-2 knížky, které za pololetí přečetl

ČJ - uč. s. 36/5,6 do sešitu, PS 30/1,4

AJ - dobrovolně se naučit  básničku v PS s. 27/3, PS s. 28

4.1. 

ČJ - uč. s.33/3 písemně do sešitu, opakování slovních druhů - ohebné/neohebné, DÚ 34/2 písemně

AJ - slovíčka 3.lekce, přírava na opravný test

20.12. - ČJ - poslední úkol letošního roku - dokončit PS s. 28-29

20.12. - AJ - většině dětí se nepodařil test na 3.lekci, proto si jej napíší v lednu znovu. Prosím, dohlédněte na jejich přípravu - test dostali zpět. Děkuji.

ČJ - do sešitu vymyslet alespoň 10 slov s předponou vy-/vý-

ČJ - opakování vyjmenovaných slov po S, uč. s. 30/2 - ústně doplnit, písemně vypracovat 30/2 a,b,d, DÚ 30/4

Prosím, aby si děti do pátku přinesly 1 vánoční pohlednici a adresu někoho příbuzného (adresu napište do deníčku) + 16,-Kč na známku. Společně půjdeme pohlednici odeslat na poštu.

ČJ - nemocným posílám prac. list Moje rodina - charakteristika osoby

AJ - uč. s.19 - přečíst, porozumět, PS s.24-25 (s.25 nakreslit cca 10 položek a popsat - bude známkováno)

DNES JSME SI LOSOVALI KAMARÁDA, KTERÉMU DĚTI DAJÍ DÁREČEK NA TŘ. BESÍDCE DNE 22.12. PROSÍM, VEBERTE DÁREK DO MAX. 100,- A ZABALTE. TEN, KDO CHYBĚL, BUDE LOSOVAT PO NÁVRATU DO ŠKOLY.

8.12. 

ČJ - uč.s.29 - přečíst popis vodníka a stručně  vypsat charakteristiku:

Postava vodníka, obličej, vlasy a vousy, obydlí, vlastnosti.

AJ - procvičovali jsme čas, PS s.23

7.12. 

ČJ - PS s.23-24 - vyjmenovanaá slova po P, zítra diktát

AJ - překlad na kopii, PS s. 23

1.12. - ČJ - dokončit prac. list na vyjm. slova po P

1.12. - AJ - trénujte slovíčka a vazby ze 3. lekce

30.11. - ČJ - slož příběh, ve kterém využiješ všechna vyjmenovaná slova po P

30.11. - AJ - uč. 18 - číst, učit se hodiny

29.11. - ČJ - PS 23/12, uč. 28/2 písemně do sešitu

28.11. - ČJ - uč. s.27/7 dole a,b, d - písemně, přečíst 27/4 ústně

ČJ + AJ - nemocným jsem poslala pracovní listy do AJ a ČJ

24.11. - ČJ - PS s. 22/9,10,11

24.11. - AJ - dělali jsme Shopping list na A4 - vystřihnout z letáků 10 položek a popsat

23.11. - pro nemocné ČJ: opakovali jsme vyjmenovaná slova po M, uč. s. 26/1 ústně, 26/3 písemně do sešitu

23.11. - AJ - zítra budeme dělat shopping list - viz. uč. 17. Pokud kluci nepřijdou, ať si doma vystříhají z letáků 10 obrázků potravin a k nim napíší angl. názvy a vytvoří shopping list do sešitu.Dnes jsme trénovali vazby: She has got some apples, she hasnt got any tomatoes - viz. PS s. 20

15.11. - ČJ - pro nemocné 24/3, PS s. 20/5, 21/celá

15.11. - AJ - dokonči překlad na kopii

13.11. - ČJ ve středu budeme psát diktát na vyjmenovaná slova + příbuzná slova po B - doporučuji procvičovat v pracovním listu, který děti dostaly, a na www.pravopisne.cz.

10.11. - ČJ - vyjmenovaná slova po B, L uč. 23/3, PS 20/3

10.11. - AJ - uč. s. 16-číst

8.11. - pro nemocné ČJ: opakování vyjmenovaných slov po B

1.11. - ČJ - pro nemocné - 20/8 - ústně, 21/4 písemně, do pátku 3.11. napsat do sešitu pozvánku na libovolnou akci - postupovat dle osnovy na s. 19 v uč. a nakreslit k akci obrázek

25.10. - ČJ - pro nemocné - probírali jsme psaní zdvojených souhlásek - ústně uč. 18/1, DÚ písemně 18/3

24.10. - ČJ - uč. 17/2 do sešitu, PS 18/16,17

23.10. - ČJ - důkladně jsme opakovali psaní slov s předponami s. 17 v učebnici, do sešitu opiš POZOR! OBĚD X OBĚT, OBJETÍ X OBĚTI, 17/3, PS 17/15

23.10. - AJ  PS zkus 13/4, 14/2

 

20.10. - přes víkend úkol nedávám, jen prosím, aby děti trénovaly psaní číslovek 10 - 20 - viz. pracovní list, 20 - 100 - viz. učebnice do AJ.

6.10.

ČJ - uč. 11/3

AJ - procvičovali jsme názvy členů rodin, děti dostaly prac. list na procvičení, v pondělí si naíšeme podobný testík na slovíčka 

5.10. - ČJ - slova citově zabarvená uč. s. 11/1 - písemně do sešitu

5.10. - AJ - PS 9/2 - procvičování zájmen his=jeho, her=její

4.10. - nemocní: ČJ - uč. s. 10/slova spisová a nespisovná - ze cv.1 vypsat tučně vytištěné výrazy a k nim napsat slova spisovná, PS s. 12-celá

3.10. - Toník: uč. s.9/ udělat si zápis dle rámečku - slova souznačná=synonyma a slova protikladná=antonyma, opozita, PS s. 11, DÚ: do šk. sešitu napsat 5 svých kladných vlastností a 5 záporných vlastností

Pro Toníka:

2.10. - ČJ - uč. s. 9/1 ústně, PS 9/3 - pozor na psaní některých slov!!!, PS 10/4,6

2.10. - AJ - uč. s.8-9 - přečíst, vypsat neznámá slovíčka, zkusit si odpovědět na otázky na s. 9 dole, PS 9/1 - vybarvit obrázky dle zadání

29.9.- ČJ - PS 8/24,25

27.9. - ČJ - uč. s. 8/3, dále jsme se zabývali sv. Václavem

26.9. - ČJ - uč. 8/2 do sešitu, DÚ: uč. 9/3

25.9. - ČJ - probírali jsme slova jednoznačná a mnohoznačna, DÚ -  PS 8/23

22.9. - ČJ - prosím, aby děti přinesly v pondělí do školy libovolnou knihu pohádek nebo Babičku od B. Němcové (prosím podepsat tužkou)

Dále prosím, abyste dětem koupili průsvitku (tvrdá průsvitná podložka) na psaní v učebnici formát A4 a A5.

8.9. - ČJ - prosím, aby děti 10-15 min. denně nahlas četly. 

Průběžně zavést kulturní deník, do kterého si děti budou zapisovat zážitky z četby a z kulturních akcí. Vše je uvedeno v pokynech, které dnes všichni dostali.

13.9. - ČJ - PS s.3/4,5

              Literatura - děti dostaly kopii s básní Cestička k domuvu - prosím, aby se ji do příští středy naučily zpaměni.ormát A4 a A5.

 

 

Facebook

FB logo

Najdi si !!!

Právě on-line

Právě přítomno: 41 hostů a žádný člen

Návštěvnost

2515327
Dnes
Tento týden
Tento měsíc
Celkem
83
25458
54093
2515327

Vaše IP: 54.198.170.159

Webmaster