Základní škola a Mateřšká škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Domácí úkoly pro 2. třídu

2. 1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:45 08:55 - 09:40 10:00 - 10:45 10:50 - 11:40 11:50 - 12:35 13:05 - 13:50 14:00 - 14:45 14:50 - 15:35
PO ČJ MAT ČJ PRV
ÚT ČJ MAT ČJ HV
ST ČJ MAT VV AJ
ČT ČJ MAT AJ TV TV
ČJ MAT ČJ PRV

Domácí úkol pro 2. třídu

zadáno: 20. 10. 2020 (ÚT)

`

ČJ - druhy vět - opakování

     - učebnice str. 30 - ústně

     - PS str. 21 cvičení 3, 4, 5

     - písanka str. 16

     - vylušti tajenku

M - odčítání s přechodem přes desítku

    - učebnice str. 24 - ústně

    - PS str. 17 cvičení 20, PS str. 18 cvičení 21, 22

    - zahraj si matematické pexeso

HV - DOBROVOLNÝ ÚKOL

- zazpívej si písničku A já sám

      - Pod naším okýnkem

zadáno: 19. 10. 2020 (PO)

ČJ - druhy vět - opakování

    - učebnice str. 30 - ústně

    - PS str. 21 cvičení 2

    - písanka str. 15

    - urči správně druh věty

M - odčítání s přechodem přes desítku

      - podívej se na video, kde je ukázáno, jak na odčítání

     - učebnice str. 23

     - PS str. 17 cvičení 18, 19

     - procvič si odčítání do 20

PRV - listnaté stromy a jehličnaté stromy

       - zkuste nají a pojmenovat stromy, které se vyskytují v blízkosti vašeho bydliště

       - učebnice str. 10 - 11 -ústně

       - PS str. 11 - 12

       - poslechni si písničku o stromech:

       - podle přílohy si zkontroluj pracovní sešit z minulé hodiny

přílohy: ps_str_9.png, ps_str_10.png

zadáno: 16. 10. 2020 (PÁ)

ČJ - věta přací

    - učebnice str. 29 cvičení 4 - ústně

    - PS str. 21 cvičení 1

    - nastříhat kartičky z přílohy 1 v pracovním sešitě (najdeš vzdadu), nebo si vytiskni přílohu a můžeš pracovat s ní

    - procvič si určování druhů vět

M - geometrie - rýsování

    - PS str. 46 cvičení 1

    - narýsuj do sešitu nějaký obrázek podle pravítka

PRV - co se ti vybaví, když se řekne podzim?

       - učebnice str. 8 - 9 - ústně

       - PS str. 9 - 10

       - doplň správně text

přílohy: pracovni_list_1_cj-2-.pdf

zadáno: 15. 10. 2020 (ČT)

AJ: trénujte slovíčka na wocabee

Podívejte se na video o škole a zkuste opakovat se Stevem:

https://www.youtube.com/watch?v=Ix4dSjKqwvc

Nakreslete do sešitu předměty, o kterých Steve ve videu mluvil. 

zadáno: 15. 10. 2020 (ČT)

ČJ - věta přací

     - učebnice str. 28 - ústně

     - zápis do sešitu:

                      Přací věty

                  - něco si přejeme.

                  - Ať..., Nechť..., Kéž..., Kdyby (tak)..., Kdybych tak...., Aby tak....

                   Kdybych tak dostal nové pero.

                   Kéž by už přestalo pršet.

       - PS str. 20 cvičení 3 - doplň do prvního okénka znaménko, do druhého zkratku druhu věty (O, T, P, R), věty napiš správně

       - potrénuj si větu přací

M - sčítání s přechodem přes desítku

    - učebnice str. 21 - ústně

    - učebnice str. 21 cvičení 5 do sešitu, použij počitadlo

    - PS str. 16 cvičení 17 - dolpň správné číslo do rámečku

    - procvič si sčítání

zadáno: 14. 10. 2020 (ST)

AJ: postupně trénuj slovíčka na Wocabee

uč. s. 15 - poslechni si znovu písničku z minulé hodiny a ukazuj si obrázky se slovíčky v červeném rámečku - a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_third_CD1_Track_20.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

zadáno: 14. 10. 2020 (ST)

ČJ - věta rozkazovací

     - učebnice str. 28 cvičení 6 - napiš věty se správným znaménkem za větou.

     - PS str. 20 cvičení 2 - urči druh věty - do okénka napiš zkratku (O, T, P, R)

     - rozhodni, co je pravda

M - sčítání s přechodem přes desítku

    - učebnice str. 21 cvičení 3 - ústně, ukazuj si na číselné ose

    - PS str. 16 cvičení 16 - vymysli příklady na sčítání s čísly 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - dokážeš zaplnit všechny linky?

    - vyzkoušej matematické omalovánky

VV - tip na tvoření - nasbírej si listy

                               - namaluj voskovkou strom

                               - listy nabarvi vodovými barvami a obtiskni kolem stromu

                               - pro inspiraci máš v příloze obrázek

                               - DOBROVOLNÝ ÚKOL

 

přílohy: vytvarka_podzim.jpg

zadáno: 13. 10. 2020 (ÚT)

Pro chybějící - ČJ - věta rozkazovací

                             - učebnice str. 27 - ústně

                             - do sešitu z českého jazyka zápis:

                        Rozkazovací věty

                   - něco rozkazujeme, přikazujeme, zakazujeme.

                   - příkazy:   Udělej to. Piš perem.

                   - zákazy:    Nedělej to! Nepiš perem!

                              - PS str. 20 cvičení 1

                              - doplň správné znaménko na konci věty

                              - čítanka str. 12 - 13

                        - M - sčítání s přechodem přes desítku

                               - podívej se na video, jak na sčítání s přechodem přes 10

                               - učebnice str. 20 - ústně

                               - učebnice str. 21 cvičení 1 - do sešitu, pracuj s počitadlem

                           

                               - 

 

© Copyright 2020 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace        Created by www.creactio.cz