Základní škola a Mateřská škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Zápis do MŠ Prštice na šk. rok 2021/2022

Zápis do MŠ Prštice se uskuteční od 2. do 16.května 2021 v distanční formě.

Podání žádosti:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné škole doručit následujícími způsoby:

  • Do datové schránky školy (ID: mn5mgub)
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) - skola@zsamsprstice.cz
  • Poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • Osobním podáním ve škole - vhozením do schránky u vchodu školy, příp. osobně po dohodě s ředitelkou školy, tel.: 602 870 540

K Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (viz. níže) zákonný zástupce dokládá:

  • Kopii rodného listu dítěte
  • Potvrzení praktického dětského lékaře o očkování

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proto nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno nejpozději do 30 dnů od ukončení termínu zápisu na přístupném místě v MŠ (na dveřích hlavního vchodu do ZŠ a MŠ Prštice) a na webových stránkách MŠ pod registračními čísly.

V Pršticích dne 9. 3. 2021

Mgr. Lenka Drábková

ředitelka ZŠ a MŠ Prštice

Dokumenty ke stažení

© Copyright 2020 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace        Created by www.creactio.cz