Základní škola a Mateřšká škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

O naší škole

Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Naše základní škola je málotřídní školou 1. stupně, pro žáky 1. – 5. ročníku. V současné době je škola trojtřídní. Jednotlivé ročníky jsou spojovány dle potřeb a možností školy s přihlédnutím na specifika učebního plánu, učebních osnov a v neposlední řadě na individuální potřeby kolektivu i jednotlivce.

Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu Učení pro život vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí základní školy je školní družina a jídelna. Současná kapacita školy je 58 dětí, kapacita školní družiny je 55 dětí. Školní družina je rozdělena do dvou oddělení. Ve volném čase využívá škola i školní družina prostory nově vybudované školní zahrady s herními prvky.

Naše cíle

  • Dosáhnout co nejkvalitnějších výsledků vzdělávání odpovídajících individuálním možnostem žáků
  • Využívat moderních metod práce - činnostní učení, projektové vyučování, kooperativní učení, práce s moderními technologiemi
  • Individuálně přistupovat k žákům, každý je jedinečný, každý by měl poznat pocit radosti a úspěchu
  • Vztahy mezi žáky a učiteli stavět na vzájemné důvěře, otevřenosti, ohleduplnosti a respektu
  • Vytvořit ve škole bezpečné prostředí bez zbytečného stresu a napětí
  • Maximálně podporovat a rozvíjet mimoškolní činnosti
  • Spolupracovat s rodiči, zřizovatelem, radou školy i okolními školami
Pedagogové, rozdělení tříd na šk. rok 2019/2020
   
ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Lenka Drábková
1. ročník Třídní učitelka Mgr. Jiřina Dvořáková
2. a 3. ročník Třídní učitelka Mgr. Jana Pitrová
  Asistentka pedagoga Helena Slezáková
4. a 5. ročník Třídní učitelka Mgr. Marta Staňková
  Asistentka pedagoga Marie Patáková
   
Správní zaměstnanci
Hospodářka Kamila Záděrová
Školnice a uklízečka Ladislava Hellarová
Vedoucí kuchařka Renata Slaná
Kuchařka Jana Slaná
Školská rada
Předseda Ing. Pavel Sedláček
Zástupce školy Mgr. Jiřina Dvořáková
Zástupce zákonných zástupců Lenka Záděrová

© Copyright 2020 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace        Created by www.creactio.cz