Základní škola a Mateřská škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

O naší škole

Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Naše základní škola je málotřídní školou 1. stupně, pro žáky 1. – 5. ročníku. V současné době je škola trojtřídní. Jednotlivé ročníky jsou spojovány dle potřeb a možností školy s přihlédnutím na specifika učebního plánu, učebních osnov a v neposlední řadě na individuální potřeby kolektivu i jednotlivce.

Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu Učení pro život vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí základní školy je školní družina a jídelna. Současná kapacita školy je 58 dětí, kapacita školní družiny je 55 dětí. Školní družina je rozdělena do dvou oddělení. Ve volném čase využívá škola i školní družina prostory nově vybudované školní zahrady s herními prvky.

Naše cíle

  • Dosáhnout co nejkvalitnějších výsledků vzdělávání odpovídajících individuálním možnostem žáků
  • Využívat moderních metod práce - činnostní učení, projektové vyučování, kooperativní učení, práce s moderními technologiemi
  • Individuálně přistupovat k žákům, každý je jedinečný, každý by měl poznat pocit radosti a úspěchu
  • Vztahy mezi žáky a učiteli stavět na vzájemné důvěře, otevřenosti, ohleduplnosti a respektu
  • Vytvořit ve škole bezpečné prostředí bez zbytečného stresu a napětí
  • Maximálně podporovat a rozvíjet mimoškolní činnosti
  • Spolupracovat s rodiči, zřizovatelem, radou školy i okolními školami

 

Pedagogové, rozdělení tříd na šk. rok 2022/2023
     
ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Lenka Drábková email: ldrabkova@zsamsprstice.cz
email: skola@zsamsprstice.cz
     
1. ročník Třídní učitelka a zástupkyně pro ZŠ Mgr. Jiřina Dvořáková email: jdvorakova@zsamsprstice.cz
  Asistentka pedagoga Ing. Jana Pavlíková email: jpavlikova@zsamsprstice.cz
2. a 3. ročník Třídní učitelka Mgr. Lenka Hirtová email: lhirtova@zsamsprstice.cz
  Asistentka pedagoga Bc. Barbora Dvořáková DiS. email: bdvorakova@zsamsprstice.cz
4. a 5. ročník Třídní učitelka Mgr. Marta Staňková email: mstankova@zsamsprstice.cz
     
Školní poradenské pracoviště
Školní speciální pedagog a výchovný poradce: Mgr. Lenka Hirtová email: lhirtova@zsamsprstice.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Drábková email: ldrabkova@zsamsprstice.cz
     
Správní zaměstnanci
Hospodářka Kamila Záděrová  
Školnice a uklízečka Ladislava Hellarová  
Vedoucí kuchařka Renata Slaná  
Kuchařka Jana Slaná  
Školská rada
Předseda Ing. Pavel Sedláček  
Zástupce školy Mgr. Jiřina Dvořáková  
Zástupce zákonných zástupců Hana Ryšavá  

© Copyright 2022 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace