Základní škola a Mateřská škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Předškoláci MŠ

2. setkání

na druhé hodině ESS jsme se věnovali rozvoji zrakového vnímání 

Do zrakové oblasti spadá hned několik kategorií, které by mělo mít před nástupem do školy dítě zvládnuto.

  • orientace v prostoru a na ploše
  • zrakové rozlišování (barvy, velikosti a tvaru)
  • zrakové rozlišování podobných a stranově obrácených tvarů
  • zraková analýza a syntéza,
  • oční pohyby (levo-pravý pohyb očí)
  • zraková paměť

Děti dostaly druhý domácí úkol, dokreslit obrázek tak, aby byl stejný, jako u vzoru.

přílohy: 03040738512.-setkani-namety-na-dalsi-aktivity-zrak.docx

1. setkání 

Na prvním setkání jsme se věnovali rozvíjení sluchového vnímání a sluchové pozornosti.

Sluchová pozornost souvisí se sluchovou pamětí, a ta souvisí s porozuměním čteného nebo slyšeného textu.

Děti mají první domácí úkol - namalovat obrázek podle slovních pokynů.

V příloze máte náměty na další aktivity k rozvoji sluchového vnímání.

přílohy: ess-shrnuti-1.docx

© Copyright 2022 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace