Základní škola a Mateřská škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Předškoláci MŠ

6. setkání

Na šestém setkání jsme se věnovali rozvoji sociální oblasti.

V příloze máte náměty na další aktivity.

přílohy: 6.-setknani-namety-na-dalsi-aktivity.pdf

5. setkání

Na pátém setkání jsme se věnovali matematickým představám.

Děti dostaly dva domácí úkoly.

List s prsty, čísly a tečkami

Úkolem je odstřihnout část s tečkami. Děti mají za úkol nejdříve dolepit správný počet kuliček (teček) ke každému řádku.

List se zvířátky a geometrickými tvary

Úkolem je doplnit geometrické tvary podle pokynů. Každému zvířátku patří určitý geometrický tvar dané barvy. Ke zvířátkům děti dokreslí správný barevný tvar.

Složky, prosím, opět předejte paní učitelce ve školce.

V příloze máte náměty na další aktivity k rozvoji matematických představ.

přílohy: 5.-setkani-namety-na-dalsi-aktivity.pdf

4. setkání 

Na čtvrtém setkání jsme se věnovali rozvoji grafomotoriky a psaní.

Děti dostaly zase dva domácí úkoly – na jednom listu jsou tvary dle vlastního výběru, na druhém listu jsou duhové cestičky.

List s tvary – úkolem je obtáhnout všechny tvary na stránce.
Některé děti jsou velmi pečlivé, což vede k tomu, že obtahují velmi pomalu a precizně, aby nepřetáhly. Toto však většinou vede k tomu, že děti na tužku tlačí, a to není žádoucí.
Ukažte nejdříve dětem, jak obtáhnout tvar lehce a rychle – a že přetáhnutí linky nevadí. Ruka by měla po papíře lehce klouzat.

List s duhovými cestičkami – děti mají kreslit – cesta je vede. Nevadí, když děti přetáhnou.
Cestičky doporučuji „projet“ tužkou několikrát, protože toto skvěle uvolňuje ruku – děti většinou při obtahování pracují pomalu, ale když obkreslují stejný tvar poněkolikáté, začnou zrychlovat – což znamená, že uvolní ruku.
Nechejte děti projet cestičky tolikrát, kolikrát budou chtít. Šipka v cestičce ukáže, kudy cesta začíná – pozor – ne vždy začíná vlevo nahoře.

Složky, prosím, opět předejte paní učitelce ve školce.

V příloze máte náměty na další aktivity k rozvoji grafomotoriky a přípravě na psaní.

přílohy: 4.-setkani-namety-na-dalsi-aktivity.pdf, grafomotorika-dalsi-namety.pdf

3. setkání 

Na třetím setkání jsme se věnovali opět sluchovému vnímání a přípravě na čtení.

Děti dostaly tentokrát dva domácí úkoly – proužek papíru, kde jim přečtete větu, poslední slovo je hláskované, dítě má podle toho zakroužkovat správný obrázek.

Na druhém listu mají děti slova, zkuste ukázat na obrázek a dítě ať se pokusí vyhláskovat.

Složky, prosím, opět předejte paní učitelce ve školce.

V příloze máte náměty na další aktivity k rozvoji sluchového vnímání a přípravě na čtení.

přílohy: 3.-setkani-namety-na-dalsi-aktivity.pdf, priprava-na-cteni-dalsi-namety.pdf

2. setkání 

Na druhém setkání jsme se věnovali rozvíjení zrakového vnímání.

Děti mají další domácí úkol - dokreslit naprosto stejný obrázek – tedy pokud je v levém obrázku domek a strom – v pravém dokreslí na STEJNÁ místa domek a strom.

Složky, prosím, předejte paní učitelce ve školce, nejlépe vždy hned druhý den.

V příloze máte náměty na další aktivity k rozvoji zrakového vnímání.

přílohy: 2.-setkani-namety-na-dalsi-aktivity.pdf, rozvoj-zraku-dalsi-namety.pdf

1. setkání 

Na prvním setkání jsme se věnovali rozvíjení sluchového vnímání a sluchové pozornosti.

Sluchová pozornost souvisí se sluchovou pamětí, a ta souvisí s porozuměním čteného nebo slyšeného textu.

Děti mají první domácí úkol - namalovat obrázek podle slovních pokynů.

Složky, prosím, předejte paní učitelce ve školce.

V příloze máte náměty na další aktivity k rozvoji sluchového vnímání.

přílohy: prvni-setkani-namety-na-dalsi-aktivity.pdf, rozvoj-sluchu-dalsi-namety.pdf

© Copyright 2020 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace        Created by www.creactio.cz