Základní škola a Mateřská škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Projekty

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Financováno EU - NextGenerationEU .png logo Národní plán obnovy .png logo
MŠMT .jpg logo

Projekt Global Storylines - Obr od Bodláčí hory

neboli „Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines“

NAZEMI - centrum globálního rozvojového vzdělávání ve formátu .png logo
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání ve formátu .png logo

Ovoce do škol

Projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma 4 x měsíčně dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy.

Recyklohraní

Recyklohraní aneb ukliďme si svět je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. U vstupu do školy je umístěna zelená krabice na sběr vybitých baterií a červená popelnice, kam mohou žáci i rodiče nosit drobná vyřazená elektrozařízení určená k likvidaci (např. rádia, mp3 přehrávače, kalkulačky, telefony, žehličky, fény, drobná počítačová vybavení, elektrické hračky,...).Všechna elektrozařízení musí být kompletní (nedemontovaná). Do červené popelnice nepatří zářivky, úsporné žárovky, baterie, akumulátory, velká elektrozařízení jako televize apod. Chcete-li přispět velkým elektrospotřebičem (TV, lednice apod.) oznamte to ředitelce koly, která při počtu 3 větších elektrospotřebičů zajistí jejich odvoz. Děkujeme.

EU peníze školám

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro vyučovací předměty: prvouka, přírodověda, vlastivěda - 1., 2., 3. a 4. ročník pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.

E-mailový kontakt na autory příslušné sady, kteří na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR, naleznete na našich webových stránkách.

© Copyright 2020 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace        Created by www.creactio.cz