Základní škola a Mateřšká škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Domácí úkoly pro 3. třídu

3. 1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:45 08:55 - 09:40 10:00 - 10:45 10:50 - 11:40 11:50 - 12:35 13:05 - 13:50 14:00 - 14:45 14:50 - 15:35
PO ČJ MAT ČJ PRV AJ
ÚT ČJ MAT ČJ HV
ST ČJ MAT VV AJ
ČT ČJ AJ MAT TV TV
ČJ MAT ČJ PRV PRV

Domácí úkol pro 3. třídu

zadáno: 20. 10. 2020 (ÚT)

`

ČJ - stavba slova

     - učebnice str. 28 cvičení 3 - do sešitu

     - učebnice str. 29 cvičení 4 - ústně

     - PS str. 21 cvičení 1

     - urči správně samohlásky a souhlásky

M - násobení a dělení číslem 10

    - učebnice str. 20 cvičení 45 - do sešitu, cvičení 44 a 46 ústně

    - PS str. 15 cvičení 16, 19, 20

    - procvič si násobilku s roboty

HV - DOBROVOLNÝ ÚKOL

      - zazpívej si písničku Já jsem muzikant

      - Nestarej se, ženo má

zadáno: 19. 10. 2020 (PO)

AJ: uč. s.12/TB p.12 - poslouchej, ukazuj a odpovídej:

Listening 24:

What colour is the USA? - Jakou barvu má USA?

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_24.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Listening. 25: poslouchej a opakuj - listen and repeat:

Hi, I'm Matt. I'm from Canada. I speak English. - Ahoj, já jsem Matt. Jsem z Kanady. Mluvím anglicky.

Hello, I'm Abi. I'm from the USA. I speak English.

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_25.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

PS/WB s. 15 

Listening 26: Poslouchej a zkus přiřadit k fotkám dětí jednotlivé země či kontinenty.

Where are you from? - Odkud jsi?

UK=Velká Británie, South Afrika=jižní Afrika

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_26.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Odpověz na otázku 15/2 dole/Answer the question15/2 bellow:

Where are you from? - Odkud jsi?

I'm from The Czech Republic.

I speak Czech and English. - Mluvím česky a anglicky.

Tipy na procvičování:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-school

zadáno: 19. 10. 2020 (PO)

ČJ - stavba slova

     - učebnice str. 28 - ústně

     - zápis do sešitu:

  Hlásky

- samohlásky: a, e, i/y, o, u

                       á, é, í/ý, ó, ú/ů

- souhlásky: tvrdé: h, ch, k, r, d, t, n

                    měkké: ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň

                    obojetné: b, f, l, m, p, s, v, z

     - písanka str. 14

M - násobení a dělení číslem 10

    - zapiš si do sešitu všechny příklady na násobení a dělení 10 viz učebnice str. 19 dole

    - PS str. 15 cvičení 17, 18

    - otestuj svou znalost násobení a dělení

PRV - byliny a houby

       - učebnice str. 15 - ústně

       - PS str. 13

       - učebnice str. učebnice str. 16 - ústně

       - PS str. 14

       - poslechni si píseň Zvonky

       - podle přílohy si zkontroluj PS z minulé hodiny

      

přílohy: ps3_str_11.png, ps3_str_12.png

zadáno: 16. 10. 2020 (PÁ)

ČJ - nauka o slově - opakování

     - PS str. 20 cvičení 1 nahoře

     - zahraj si pexeso se slovy souznačnými

     - zahraj si pexeso se slovy opačného významu

M - kolmice

     - podívej se na rýsování kolmic

     - učebnice str. 92 cvičení 13, 14

    - PS str. 50 cvičení 5, 6, 7

    - do sešitu vyzkoušej rýsování kolmic

PRV - stromy a keře

        - učebnice str. 14 - ústně

        - PS str. 12

        - otestuj, co už umíš - PS str. 11

        - procvič si stromy a keře

 

zadáno: 15. 10. 2020 (ČT)

AJ: Trénujte slovíčka na wocabee

PS / WB - s.14/1 - poslouchej, zakroužkuj barvy a vybarvi předmět

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_23.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

14/2 - vybarvi podle zadání

Look at the video with Steve/podívej se na video se Stevem:

https://www.youtube.com/watch?v=lY8eIqCEu04

Pokud máš chuť, nakresli si do sešitu obrázek podle videa.

zadáno: 15. 10. 2020 (ČT)

ČJ - slova příbuzná

    - PS str. 19 cvičení 3 - doplň ke kořeni slova vhodnou předponu nebo příponu a vytvoř slovo příbuzné

    - PS str. 19 cvičení 4 - rozděl slova příbuzná do sloupců, vyznač společný kořen

     - PS str. 19 cvičení 5

     - učebnice str. 27, nauka o slově - opakování - ústně

     - procvič si slova příbuzná

M - násobení a dělení číslem 9

    - učebnice str. 19 cvičení 43 - vypočítej do sešitu, nezapomeň na přednost závorek

    - zahraj si matematické pexeso

    - PS str. 13 cvičení 9

    - PS str. 14 - celá

zadáno: 14. 10. 2020 (ST)

AJ - postupně trénuj slovíčka na Wocabee/practise wocabulary in aplication Wocabee - I sent you passwords yesterday by email, do sešitu přelož tato slovní spojení (translate into exercise book):

růžové pouzdro

modrá tužka

zelené pravítko

žlutá guma

černé pero

zadáno: 14. 10. 2020 (ST)

ČJ - slova příbuzná

    - PS str. 19 cvičení 1 - podtrhni společnou část slov a napiš, jak jí říkáme

    - PS str. cvičení 2 - vybarvi slova příbuzná

                                - které slovo do řady nepatří a proč?

 M - násobení a dělení číslem 9

     - učebnice str. 19 cvičení 41 - nejdřív vyzkoušej jen ústně, potom napiš do sešitu

     - PS str. 14 cvičení 13 - napiš řadu čísel

     - PS str. 14 cvičení 14 - doplň do domečků výsledky, vybarvi ty, které jsou větší než 5 a menší než 23  

    - ze kterého vejce se vylíhnul malý dráček? 

    - dokážeš vypočítat, kolik dračích vajec je na hromádce?

VV - tip na tvoření - nasbírej si listy

                               - namaluj voskovkou strom

                               - listy nabarvi vodovými barvami a obtiskni kolem stromu

                               - pro inspiraci máš v příloze obrázek

                               - DOBROVOLNÝ ÚKOL

přílohy: vytvarka_podzim.jpg

© Copyright 2020 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace        Created by www.creactio.cz