Základní škola a Mateřšká škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Domácí úkoly pro 4. třídu

4. 1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:45 08:55 - 09:40 10:00 - 10:45 10:50 - 11:40 11:50 - 12:35 13:05 - 13:50 14:00 - 14:45 14:50 - 15:35
PO ČJ MAT AJ VL HV
ÚT ČJ MAT ČJ INF
ST ČJ MAT AJ TV TV
ČT MAT ČJL VL AJ ČJ
MAT ČJL VV VV

Domácí úkol pro 4. třídu

zadáno: 20. 10. 2020 (ÚT)

`

ČJ: uč. s. 19 - Předložky od, nad, pod, před,

                      předpony od-,nad-,pod-,před-

uč. s.19/1,2 - písemně do sešitu napište 5 vět s využitím předložek od, nad, pod, před  podle obrázku č.1, a 5 vět s využitím předpon (sloves v rámečcích) podle obrázku č.2

PS 15/1,2,3 - zkuste si do školního sešitu napsat cv. 2 jako diktát a pak s rodiči opravte. Pod diktát napište barevně počet chyb.

Odkaz na procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova

M: Pracovní sešit strana17, cvičení 22 a strana 19, cvičení 2, 3.

zadáno: 19. 10. 2020 (PO)

ČJ: Předložky a předpony - uč. s. 18

Předložky = samostatná slova, která stojí před podstatnými jmény, přídavnými jmény, zájmeny nebo číslovkami (na, pod, u, k, před, za,...).

Obvykle je čteme dohromady  s následujícím slovem, ale píšeme je zvlášť.

Předpony se vždy píší dohromady s kořenem slova (zanést, dopsat, přiřadit,...)

Uč. s. 18/1 - prohlédněte si obrázky a zkuste ústně vytvořit alespoň 5 vět ke každému obrázku - pozor na používání předložek a předpon.

uč. s. 18/3 - písemně do sešitu

PS s.14 - celá

AJ: uč. s. 12 - pozor na gramatiku - vyjádření věku:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_16.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Př.: I'm 10 years old.=I'm ten. (Je mi deset let.)

Polly and Jack are ten. - Polly a Jack mají deset.

Daisy's five years younger than Polly and Jack. - Daisy je o 5 let mladší než Jack.

Dad's thirty-seven. He's three years older than mum. = Je o tři roky starší než maminka.

young=mladý, younger=mladší

old=starý, older=starší

PS s. 14/2 - zkuste, zda zvládnete + 15/1 - v úterý si zkontrolujeme společně

Dobrovolné procvičování:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/my-family

https://www.umimeanglicky.cz/reading-family/1

zadáno: 16. 10. 2020 (PÁ)

M: Pracovní sešit strana17, dodělat cvičení 21a

zadáno: 15. 10. 2020 (ČT)

M: Učebnice strana 22, cvičení 10 a, c (b - dobrovolně)

Matematické minutovky strana 6, cvičení 11

zadáno: 15. 10. 2020 (ČT)

ČJ: Na příští týden si dokončete stranu 13 v PS

AJ: PS s. 14/1 - listening a 14/2 - zkuste to zvládnout sami, zkontrolujeme si.

Otázka z poslechu: How many brothers or sisters have you got?

I have got a sister.

I have got a brother.

I haven't got any brothers or sisters. - Nemám žádné bratry ani sestry.

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_15.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

zadáno: 14. 10. 2020 (ST)

ČJ: Stavba slova - uč. s. 17 - přečti si žlutý  a modrý rámeček - rozdělení slova na předponu-kořen-příponu

uč.17/2 a) - písemně do sešitu - vyberte si ze cvičení 1 řadu příbuzných slov a vyznačte v nich předponu, kořen a příponu

Pracovní list, který jste dostali včera.

AJ: uč. s. 10 - procvičujte číslovky 1-100, poslechněte si listening č.11 a 12 ze s. 10

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_11.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_12.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

PS s. 12/1-listening 13 - vybarvi čísla, která slyšíš - jaký obrázek ti vyšel?

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_13.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

přílohy: 20201014082107027.pdf

zadáno: 14. 10. 2020 (ST)

M: Matematické minutovky strana 5

zadáno: 14. 10. 2020 (ST)

TV - tip na cvičení na doma - zacvič si TABATU

                                             - DOBROVOLNÝ ÚKOL

© Copyright 2020 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace        Created by www.creactio.cz