Základní škola a Mateřšká škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Domácí úkoly pro 5. třídu

5. 1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:45 08:55 - 09:40 10:00 - 10:45 10:50 - 11:40 11:50 - 12:35 13:05 - 13:50 14:00 - 14:45 14:50 - 15:35
PO ČJ AJ MAT VL HV
ÚT ČJ MAT ČJ
ST ČJ AJ MAT TV TV INF
ČT MAT ČJL VL AJ ČJ
MAT ČJL VV VV

Domácí úkol pro 5. třídu

zadáno: 20. 10. 2020 (ÚT)

`

M: Učebnice strana 21, cvičení 2.  Pracovní sešit strana 18, cvičení 1, 2.

ČJ: uč. s. 23 - pozor na psaní zdvojených souhlásek - na rozhraní přepony a kořene slova se mohou setkat dvě stejné nebo podobně znějící souhlásky - např. bezzubý dědeček, bezzásadový člověk, rozstříhat papír

uč. s. 23/4 písemně, 23/5,6 - ústně, uč. s. 24/8 pís. - bez a,b

Dobrovolně: Vytvoř do sešitu myšlenkovou mapu na téma PODZIM - můžeš použít podstatná a přídavná jména, např. barevný, opadavý, ...

vítr, draci, ...

PS s. 15/7 - do sešitu si napište krátký diktát, opravte chyby a napište pod diktát počet chyb.

Dobrovolné procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4067

zadáno: 19. 10. 2020 (PO)

ČJ: uč. s. 22 - Souhláškové skupiny na rozhraní předpony a kořene

Pozor na psaní přepon:

psaní předpon od-, nad-, pod-, před- - píšeme d (oddělený, podnikavý,...)

psaní předpon bez-, roz-, vz- píšeme z

Předpona se píše vždy dohromady s kořenem slova.

Pozor na psaní přeložek:

v předložkách od, nad, pod, před  píšeme d (od domu, nad křižovatkou,...)

v předložce bez píšeme z (bez kamaráda)

Předložky obvykle vyslovujeme s následujícím slovem dohromady, ale píšeme je zvlášť.

uč. s. 22/2 - ústně, uč. s. 23/3 a) - písemně do sešitu

PS s. 14 - celá - pozor na psaní zdvojených souhlásek: Maminka si oddychla. Svůj příjezd zbytečně neoddaluj.

AJ: uč. s. 11/9 - ústně What's in the picture? Co je na obrázku? - Zkus popsat co nejvíce věcí, které vidíš na obrázku.

Použij vazbu:  There is .... There are...

V úterý toto budeme procvičovat.

uč. s. 14/1 - listening: Poslouchej a do sešitu si zkus zapsat:

1. Informace k dívce.

2. Informace k chlapci

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_34.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

PS s.10

Dobrovolné procvičování:

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-to-be-1-uroven/2061

https://www.umimeanglicky.cz/reading-descriptions/30

zadáno: 16. 10. 2020 (PÁ)

M: Učebnice strana 20 - rovnice. Spočítat ve cvičení 1 první a druhý sloupeček.

zadáno: 15. 10. 2020 (ČT)

M: Pracovní sešit: strana 15, cvičení 3, 4

strana 16 cvičení 6

zadáno: 15. 10. 2020 (ČT)

ČJ sloh: na příští čtvrtek, tedy na 22.10.2020 napište do sešitu Popis předmětu dle uč. s. 21.

Vyberte si vlastní praktický předmět, který máte doma  a popište ho z hlediska vzhledu, funkčnosti, kde ho máte umístěný atd. Můžete přiložit i obrázek - buď nakreslit anebo můžete přiložit fotku.

AJ: PS s. 9 - zkuste si vypracovat celou stránku, zkontrolujeme si ji v úterý.

Pozor na vazbu There is=jedn. číslo, there are=mn. číslo.

There is a cat.

There are two dogs.

zadáno: 14. 10. 2020 (ST)

ČJ - pracovní list, který jste dostali včera + uč. s. 19-ústně si projdi, PS s. 12/6 a-c

AJ - postupně trénujte slovíčka na Wocabee + uč. s. 11/8 posílám listening - tvoření množ. čísla - poslechni si a opakuj nahlas

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_29.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

přílohy: 20201014082107027.pdf

zadáno: 14. 10. 2020 (ST)

M: Matematické minutovky strana 7 (cvičení 13 stačí jedním způsobem)

zadáno: 14. 10. 2020 (ST)

TV - tip na cvičení na doma - zacvič si TABATU

                                             - DOBROVOLNÝ ÚKOL

© Copyright 2020 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace        Created by www.creactio.cz