Základní škola a Mateřská škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Historie MŠ Prštice

Mateřská škola Prštice je venkovská škola s dlouholetou tradicí, byla založena v roce 1956. Do roku 2014 se nacházela pouze v prostorách prštického zámku. V těchto místech dříve stávala ve 13. století tvrz. Zámek v nynější podobě byl postaven v letech 1750 – 1770 za knížete Karla Maxmiliána z Dietrichsteinu, majitele panství Židlochovického.

V roce 1925 dostala zámek Československá republika a obec Prštice zámek koupila v roce 1948. Budova je masivní, ze silného zdiva a je po dnešní dobu zachována v původní podobě. Zámek je obklopen přilehlým parkem, školní zahradou, lesy a poli.

Od roku 2014 do roku 2016 byla jedna třída MŠ přesunuta do nově vybudované MŠ za základní školou, jedna třída stále zůstávala na zámku. V červnu 2016 byla třída na zámku uzavřena z důvodu dlouhodbě nevyhovujících podmínek a od školního roku 2016/2017 je MŠ opět pouze jednotřídní.

© Copyright 2022 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace