Základní škola a Mateřská škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Třída Zpěváčků

Ve třídě Zpěváčků jsou vzdělávány děti ve věku od 3 do 6 let. Dětem je připravován program vedoucí učitelkou Markétou Rožnovskou a paní učitelkou Marií Dvořákovou. Asistent pedagoga ve třídě je Lenka Hejduková.

Vedeme děti ke sbližování i s mladšími kamarády. Společně zpíváme a spojujeme třídu při pohybových aktivitách, připravujeme a nacvičujeme na akce a besídky. Díky rozdílnému věku dětí ve třídě jsou děti vedeny k pomoci mladším kamarádům. Vybavenost třídy je přizpůsobena věku a její prostory jsou využívány ke všem řízeným i spontánním činnostem.

Hojně je taktéž využíváno environmentální hřiště s novými herními prvky. Taktéž využíváme k procházkám a objevování okolní lesy.

Další informace

© Copyright 2022 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace